Startsida

Nästa träff  är tisdag 9 april. Bildbedömning

Till redovisningen av NBF 2018


Foto: Inger Aftonljus

Vi samarbetar med folkuniversitetet

  • Ställdalens Fotoklubb är en aktiv och framåtsträvande förening

  • Vi är ca. 30 medlemmar, kvinnor och män i olika åldrar.

  • Vi träffas, med något undantag, kl: 18.00 första tisdagen i varje månad i Bruksgården i Ställdalen med uppehåll för sommaren.

  • Medlemsavgiften är 100:- / år för vuxna och 75:- / år för skolungdom.
    Insättes på BG 5047-6506

  • I avgiften ingår medlemskap och fika.

  • Många av oss är också medlemmar i Ställdalens Naturstudieklubb. Här är deras hemsida 

  • Nya medlemmar är varmt välkomna!