Startsida

Nästa träff  är onsdag 5 dec på Bångbro Herrgård

Närke BergslagsFoto 2018
redovisades i Församlingshemmet i Hällefors 24 mars

Till redovisningen


Foto: Björn Öringbäck

Till minne av Gunnar Björkman

Vi samarbetar med folkuniversitetet

  • Ställdalens Fotoklubb är en aktiv och framåtsträvande förening

  • Vi är ca. 40 medlemmar, kvinnor och män i olika åldrar.

  • Vi träffas, med något undantag, kl: 18.00 första tisdagen i varje månad i Bruksgården i Ställdalen med uppehåll för sommaren.

  • Medlemsavgiften är 100:- / år för vuxna och 75:- / år för skolungdom.
    Insättes på BG 5047-6506

  • I avgiften ingår medlemskap och fika, som någon tar med sig varje träff.

  • Många av oss är också medlemmar i Ställdalens Naturstudieklubb. Här är deras hemsida 

  • Nya medlemmar är varmt välkomna!