Startsida

Nästa möte är tisdag 6 februari kl. 18.00 i Bruksgården.

Närke BergslagsFoto 2018 arrangeras tillsammans med Fotoklubben Oktav i Hällefors.
Läs mer om regler och tider!

Måsmat
Foto: Thyra Lundell

Vi samarbetar med folkuniversitetet

  • Ställdalens Fotoklubb är en aktiv och framåtsträvande förening

  • Vi är ca. 40 medlemmar, kvinnor och män i olika åldrar.

  • Vi träffas, med något undantag, kl: 18.00 första tisdagen i varje månad i Bruksgården i Ställdalen med uppehåll för sommaren.

  • Medlemsavgiften är 100:- / år för vuxna och 75:- / år för skolungdom.
    Insättes på BG 5047-6506

  • I avgiften ingår medlemskap och fika, som någon tar med sig varje träff.

  • Många av oss är också medlemmar i Ställdalens Naturstudieklubb. Här är deras hemsida 

  • Nya medlemmar är varmt välkomna!