Program 2019

Vi träffas oftast kl. 18:00 första tisdagen i varje månad i Bruksgården Ställdalen

8 januari Inställd på grund av snöyra

5 februari

5 mars

2 april

7 maj

Juni -augusti sommaruppehåll

3 september

1 oktober

5 november

3 december